cooperativas de desocupados protestan frente a gobernación